Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Letnik 7, številka 2

15. 9. 2020

Vse številke tega letnika

Na naslovnici: Na naslovnici so prikazane absorpcijske slike oblaka cezijevih atomov, ki je s Stern-Gerlachovo metodo razcepljen glede na projekcijo vrtilne količine. Na zgornjem grafu je prikazana Rabijeva oscilacija. To je pojav, ko radiofrekvenčno magnetno polje vrti magnetizacijo vzorca glede na smer statičnega magnetnega polja. Na spodnjem grafu je prikazana Larmorjeva precesija dveh oblakov. Frekvenca precesije je sorazmerna v velikostjo magnetnega polja. Ker ta ni enaka na mestih prvega in drugega oblaka, po daljših časih opazimo, da oblaka ne precesirata več z isto fazo. Vir: Laboratorij za hladne atome, Inštitut Jožef Stefan.

Kontinuumski model aktivne dinamike tkiv

Urška Andrenšek

 

Proto-jate in nastanek jate galaksij

Nina Bavdaž

 

Optična koherenčna tomografija

Tomaž Cvetko

 

Silicijeve fotopomnoževalke in njihova uporaba za detekcijo svetlobe

Miha Dagarin

 

Neskončna struna s točkasto maso

Jaša Gašperin

 

Interakcije med mehurčki v milnični peni

Gregor Brumec

 

Magneto-inducirane površinske strukture

Katja Arh

 

Magnetni gradiometer z ultrahladnimi atomi cezija na osnovi ene same stern-gerlachove slike

Katja Gosar

 

Presevna elektronska mikroskopija

Ana Rebeka Kamšek

 

Hoja po vodi

Boštjan Melinc

 

Anomalna difuzija

Anja Pirnat

 

Kvantna teleportacija

Ana Močan Kozina

 

Geometrija foucaultovega nihala

Grega Saksida

 

Uganka protonskega radija

Gregor Rihtaršič

 

Testi splošne teorije relativnosti

Gregor Košir, Krištof Špenko

 

Nekaj o uporabi ads/cft v fiziki kondenzirane snovi

Martin Ulaga

 

Topološka svetloba

Urban Ogrinec

 

Sekundarna struktura RNA

Urša Uršič

 

Regersijski modeli v biatlonu

Anja Žavbi Kunaver