Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Silicijeve fotopomnoževalke in njihova uporaba za detekcijo svetlobe

Silicijeve fotopomnoževalke so detektorji, ki lahko zaznajo posamezne fotone. Njihovi predhodniki – PIN in plazovne fotodiode posameznih fotonov ne morejo zaznati, fotopomnoževalne tube pa lahko, vendar imajo druge slabosti. Članek predstavlja razvoj fotosenzorjev od fotopomnoževalk (PMT) do silicijevih fotopomnoževalk (SiPM) ter razlike v njihovi zgradbi in lastnostih. Ker pri SiPM detektorjih težavo predstavlja visok šum signala, je predstavljenih nekaj rešitev, kako zmanjšati njegov vpliv na meritve. Na koncu je navedenih še nekaj aplikacij, ki uporabljajo silicijeve fotopomnoževalke

Silicon photomultipliers and their applications for detection of light

Silicon photomultiplier is a detector capable of detecting single-photon events. Its predecessors PIN and Avalanche photodiodes do not posses that ability; a Photomultiplier tube, while possessing that ability, has other disadvantages. This article deals with the evolution of photosensors from PMTs to SiPMs, differences in their construction and properties. As SiPMs have high noise signals, some solutions to minimize their impact on measurements are presented. At the end some applications using SiPMs are listed.