Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Matrika je revija, ki želi aktualne teme z vseh področij fizike in matematike približati tako bralcem s širšo naravoslovno izobrazbo kot tistim, ki si želijo svoje matematično-fizikalno znanje nadgraditi. Revija je zasnovana z željo ustanovitve primernega znanstvenega foruma, na katerem bi imeli dodiplomski, podiplomski in doktorski študentje že med študijem priložnost predstaviti svoje prve raziskave. Takšen širok interdisciplinarni pristop ni samo priložnost za bodoče, v času študija pogosto prezrte, mlade raziskovalce, temveč tudi za znanost, ki mora že v študijskem okolju znati prepoznavati nove ideje in vzpodbujati znanstvene projekte.

Prispevki so napisani v slovenščini ali angleščini, vsak članek pa vsebuje povzetek, napisan v obeh jezikih. Revija izhaja dvakrat letno, jesenska številka okvirno okoli 23. septembra, spomladanska pa 21. marca.

Navodila in napotke za objavo v reviji Matrika si lahko preberete v rubriki Navodila avtorjem. Rok za jesensko izdajo 2024 je 23. junij 2024.