Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Navodila avtorjem

Matrika objavlja sodobne znanstvene in strokovne članke iz področja matematike, fizike in astronomije.

Članek naj vsebuje naslov v slovenskem in angleškem jeziku, ime avtorja (oz. avtorjev), sedež institucije, kjer je (so) avtor(ji) zaposlen(i) oz. študira(jo), izvleček v slovenskem in angleškem jeziku in citirano literaturo. Slike in tabele naj bodo oštevilčene, imeti pa morajo dovolj izčrpen opis, da jih lahko razumemo tudi ločeno od besedila. Avtorji člankov, ki želijo objaviti slike iz drugih virov, si morajo za to sami priskrbeti dovoljenje (copyright).

Za pisanje prispevkov prosimo, da uporabite LaTeX predlogo (glej dno strani). Tako izvorno kodo (.tex) z vsemi potrebnimi prilogami kot prevedeni dokument (.pdf) pošljite na spletni naslov uredništva (matrika@fmf.uni-lj.si). Prosimo vas, da nam sporočite tudi ime mentorja, če ste ga imeli (ta podatek potrebujemo, ker recenzent in mentor ne smeta biti ista oseba). Avtor se z oddajo članka strinja z njegovo objavo v elektronski obliki na internetu, izbrani članki pa bodo tudi zapisani v COBISS (klasifikacija članka je 1.04 - strokovni članek).

Rok za oddajo prispevkov za jesensko številko 2024 je 23. junij 2024.

Izmed oddanih prispevkov bo komisija izbrala do 20 primernih člankov za objavo v naslednji številki. Vse izbrane prispevke bo pregledal tudi vsaj en anonimni recenzent ustrezne študijske smeri. Članki ne bodo objavljeni, dokler avtor ne bo upošteval morebitnih pripomb recenzentov in uredništva.

Predloga članka v LaTeX-u je na voljo tukaj.