Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Kolofon

Matrika

matrika.fmf.uni-lj.si

ISSN 2385-8567

Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Izdajatelj: Založba Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Uredniški odbor

Glavni in odgovorni urednik: Anton Ramšak, UL FMF
Urednik za fiziko: Primož Ziherl, UL FMF
Urednik za matematiko: Emil Žagar, UL FMF

Naslov uredništva: Jadranska 19, 1000 Ljubljana
e-mail: matrika@fmf.uni-lj.si

Tehnična podpora

Tehnična urednika:
Nastja Zupančič, Matic Tonin UL FMF
Spletni urednik: Matic Tonin, UL FMF