Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Optična koherenčna tomografija

Optična koherenčna tomografija je neinvazivna tehnika slikanja z visoko ločljivostjo, ki temelji na nizkokoherenčni interferometriji. V članku je izpeljan osnovni način delovanja v časovni domeni na podlagi dveh poenostavljenih modelov. V drugem delu se članek ukvarja z uporabo metode v biološke in medicinske namene, vpeljana je optična koherenčna tomografija v Fourierovi domeni kot potrebna izboljšava za hitrejši zajem slik. V zadnjem poglavju se članek posveča alternativnim virom kontrasta v slikah z optično koherenčno tomografijo in predstavljeno je, kako se lahko uporabi Dopplerjev princip za meritev tridimenzionalnih profilov hitrosti v sipajočih tekočinah.

Optical coherence tomography

Optical coherence tomography is a non-invasive high resolution imaging technique based on low coherence interferometry. In this paper, basic operation principle of time-domain optical coherence tomography is derived using two simplified models. Biological and medical applications are discussed, then Fourier-domain optical coherence tomography concept is introduced as a necessary improvement to enable video-rate image collection. Finally, alternative sources of contrast are discussed and integration of the Doppler principle with optical coherence tomography is described as a way to measure 3D flow velocity profiles of scattering liquids.