Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Anomalna difuzija

V naravi je mnogo procesov, ki niso v skladu z normalno difuzijo, njihov kvadrat oddaljenosti s časom raste bodisi sublinearno ali superlinearno, kar je značilno za anomalno difuzijo. V članku je kot model normalne difuzije predstavljen model naključnega sprehoda. Sledi predstavitev časovno zveznega naključnega sprehoda, ki omogoča vključitev dolgih korakov in dolgih čakalnih časov. Ta model dobro opiše nekatere procese anomalne difuzije. Na koncu članka sta predstavljena tudi dva primera anomalne difuzije; en subdifuzijski in en superdifuzijski.

Anomalous diffusion

Many processes in nature have been observed to deviate from normal diffusion. Their mean squared displacement grows either sublinearly or superlinearly in time. Such phenomena is called anomalous diffusion. As a model of ordinary diffusion random walk is presented. Then the generalization to continuous time random walk is made. In this model long waiting times and long jumps can be included and thus make a continuous time random walk suitable model to describe anomalous diffusion. Lastly, two examples of anomalous: sub- and super-diffusion are presented.