Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Kontinuumski model aktivne dinamike tkiv

V članku je predstavljen matematični model dinamike tkiva z aktivnimi procesi. V prvih dveh poglavjih so opisani osnovni celični procesi, ki aktivno deformirajo tkivo. Sledi vpeljava matematičnega modela, ki te procese opisuje. Nato sta prikazana še dva preprosta primera pasivnega in aktivnega tkiva ter rezultati, ki jih da ta model.

Continuum model of active tissue dynamics

The article presents a mathematical model of dynamics of tissue with active processes. During first two sections some fundamental cellular processes which contribute to active deformation of tissue are described. Further on a mathematical model to describe those processes is introduced. Finnaly two simple examples of passive and active tissue using the constructed model are presented.