Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Testi splošne teorije relativnosti

̌lanek predstavi štiri teste splošne relativnosti. Prvi trije so znani tudi kot klasični testi; gravitacijski rdeči premik, precesija Merkurjevega perihelija in ukrivljanje svetlobe zaradi Sončevega gravitacijskega privlaka. Predlagal jih je že sam Albert Einstein. Četrti test, ki je bil prav tako predlagan že dolgo časa, je bil nedavno uspešno izveden zaradi razvoja detektorjev gravitacijskih valov. Predstavljena je metodologija in fizika, na kateri so bili ti testi osnovani. Ta prispevek se v glavnem osredotoča na štiri eksperimente, medtem ko jih je bilo izvedeno še mnogo več, saj je splošna relativnost še vedno zelo bogata z eksperimentalnimi napovedmi.

Tests of general relativity

The article gives an overview of four tests of general relativity. The first three are known as the classic tests; prediction of gravitational redshift, perihelion precession of Mercury and Sun’s deflection of light via gravity. They were already introduced by Albert Einstein himself. The fourth test, while also predicted a long time ago, hasbeen recently verified due to the development of gravitational wave detectors. A description of the physics behind these experiments and the methodology used are presented. While this article focuses mainly on four, many other experiments and tests were conducted, as general relativity was and still is rich with experimental predictions.