Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Neskončna struna s točkasto maso

V tem članku bo raziskano gibanje dovolj velike oz. neskončne strune s pritrjeno točkasto maso. Masa, ki je preko vzmeti pritrjena na mirujočo steno, bo ob nekem času iz mirovanja vzbujena tako, da dobi neko začetno hitrost. Obravnavana struna je idealno gibka in neraztegljiva. Začetna hitrost, ki jo masa dobi pa bo dovolj majhna, da se lahko uporabi znano valovno enačbo ÿ − c^2 y’’ = 0.

Infinite string

In this article, a large-enough/infinite string with attached point mass will be studied. A spring is attached to the point mass and to static surface. At some time t = 0 our system is excited when a point mass receives velocity v 0. The string is shear free and inextensible. Velocity v 0 will be small enough that the known wave equation ÿ − c^2 y’’ = 0 is applicable.