Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Magnetni gradiometer z ultrahladnimi atomi cezija na osnovi ene same stern-gerlachove slike

Magnetno polje lahko merimo preko Larmorjeve precesije atomske magnetizacije. V članku je pojasnjena dinamika magnetizacije v magnetnih poljih, vključujoč Larmorjevo precesijo in Rabijeve oscilacije ter uporaba Stern-Gerlachove metode za zaznavanje projekcije magnetizacije hladnih cezijevih atomov. Predstavljena so eksperimentalna opažanja teh pojavov in demonstracija metode za merjenje ene komponente tenzorja magnetnega gradienta na osnovi ene same Stern-Gerlachove slike.

Single-shot stern-gerlach magnetic gradiometer with ultracold cesium atoms

The magnetic field can be measured through Larmor precession of the atomic magnetization. In this article the dynamics of magnetization in magnetic fields is explained, including Larmor precession and Rabi oscillations, and the use of the Stern-Gerlach method to probe the magnetization projection of cold cesium atoms. Experimental observations of these phenomena are presented, including a demonstration of a magnetic gradiometer capable of measuring one component of the magnetic field gradient tensor in a single shot.