Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Presevna elektronska mikroskopija

V članku je predstavljena presevna elektronska mikroskopija, ki je ena najbolj vsestranskih metod za karakterizacijo različnih materialov z ločljivostjo pod enim nanometrom. Opisani in razloženi so različni sestavni deli mikroskopa ter fizikalni procesi, ki omogočajo njegovo delovanje. Na koncu sta predstavljena dva zanimiva primera iz področja elektrokatalize, kjer je bila uporaba te tehnike še posebej v pomoč.

Transmission electron microscopy

The article presents transmission electron microscopy, arguably the most versatile technique for characterization of different materials on a scale down to less than a nanometer. Different parts of the microscope are described and the fundamental physical processes that make this technique possible are explained. Lastly, two interesting examples from the science of electrocatalysis, where measurements using transmission electron microscopy were extremely valuable, are discussed