Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Solitonski snovni valovi v Bose-Einsteinovih kondenzatih

Članek obravnava solitonske snovne valove v Bose-Einsteinovih kondenzatih. Na začetku teoretično opiše obna- šanje kondenzata z nelinearno enačbo Gross-Pitaevskega, ki vsebuje približek povprečnega polja, in razišče pogoje, pod katerimi je kondenzat nestabilen. V enodimenzionalni limiti pokaže soliton kot točno rešitev omenjene enačbe. V eksperimentih s hladnimi atomi, kjer geometrija ni zares enodimenzionalna in nastopajo še zunanji potenciali, se osnovne lastnosti solitonov spremenijo, pride pa tudi do povsem novih pojavov, zaradi česar se uporablja besedna zveza solitonski val namesto soliton. Drugi del članka se osredotoči na nastajanje posameznih in večkratnih stabilnih solitonskih valov v eksperimentih ter njihove trke. V zaključku so omenjeni še nekateri primeri uporabe pojava.

Solitary matter-waves in Bose-Einstein condensates

This article discusses solitary matter-waves in Bose-Einstein condensates, a nonlinear phenomenon that exhibits soliton-like properties. It starts with the theoretical description of condensate behaviour by the mean-field Gross- Pitaevskii equation, explores its collapse instabilities and shows the exact soliton solution in the 1D limit. In the experiments, the residual three-dimensionality and external potentials alter the fundamental soliton properties and introduce interesting new effects. The second part of the article focuses on the experimental formation of single and multiple stable solitary waves and solitary wave collisions. In conclusion some examples of possible applications are given.