Izbrane teme sodobne fizike in matematike

Matrika je revija, ki želi aktualne teme z vseh področij fizike in matematike približati tako bralcem s širšo naravoslovno izobrazbo kot tistim, katerih pričakovanja so bolj usmerjena in poglobljena, oz. tistim, ki si želijo svoje matematično-fizikalno znanje nadgraditi. Pri zasnovi revije so ustanovitelji kot vodilo upoštevali predvsem pobude dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študentov, ki si želijo primernega znanstvenega foruma, na katerem bodo imeli že med študijem priložnost predstaviti svoje prve raziskovalne probleme. Takšen širok interdisciplinarni pristop ni samo priložnost za bodoče mlade raziskovalce, ki so v času študija pogosto prezrti, temveč tudi za znanost, ki mora že v študijskem okolju znati prepoznavati nove ideje in vzpodbujati znanstvene projekte.

Prispevki so napisani v slovenščini ali angleščini, povzetki pa v slovenščini in angleščini. Revija izhaja dvakrat letno, in sicer 23. septembra jesenska, 21. marca pa spomladanska številka.

Za objavo v reviji Matrika si lahko navodila in napotke preberete v rubriki Navodila avtorjem. Rok za spomladansko izdajo 2019 je 25. 2. 2018.